ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα επεξεργασίας των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων & διδασκόντων για το  Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, για τα Μαθήματα

«Ιατρική Πληροφορική» στην Ιατρική και «Ιατρική Φυσική» στην Οδοντιατρική

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα από τη σελίδα "Αξιολόγηση"