ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ»

Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο «Ακτινοπροστασία για χειριστές ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών», Αθήνα, 8-11 Φεβρουαρίου 2010, 22-25 Φεβρουαρίου 2010, 10-13 Μαΐου 2010, 17-20 Μαΐου 2010, 17-20 Ιανουαρίου 2011.