Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • 2018: Διδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2014: Άδεια άσκησης επαγγέλματος, Φυσικός Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικός Ιατρικής εκτός και εντός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών
 • 2012: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική, Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
 • 2010: Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατεύθυνση: Πυρηνική Φυσική & Στοιχειώδη Σωμάτια
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
 • 05/2019 - Σήμερα: Ακτινοφυσικός στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας & Ακτινοχειρουργικής της κλινικής Ιατρόπολις
 • 03/2019 - 05/2019: Ακτινοφυσικός στην RTsafe P.C.
 • 11/2015 - 03/2018: Ακτινοφυσικός στην RTsafe P.C.
 • 09/2012 - 08/2013: Πρακτική Άσκηση (12 μήνες) στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» και ΠΓΝΑ Αρεταίειο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Αξιολόγηση και διόρθωση εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας για χρήση στην Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική
 • Πειραματική δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία και Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική
 • Διασφάλιση Ποιότητας σε σύγχρονα σύστηματα Ακτινοθεραπείας
 • Υπολογιστική (Monte Carlo) δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία και Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική
 • Τρισδιάστατη Δοσιμετρία συστημάτων Ακτινοθεραπείας  με χρήση Οπτικής Υπολογιστικής Τομογραφίας
 • Ανάλυση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • 20 δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (ενημέρωση 12/2020)
 • 1 συνεισφορά σε κεφάλαιο βιβλίου (Chapter 8: “Morphological Imaging” in “CyberKnife NeuroRadiosurgery: A practical Guide”, Springer 2020, ISBN 978-3-030-50668-1)
 • 45 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές (ενημέρωση 12/2020)
 • Αναφορές: 143 / 201, h-index: 8 / 9 (πηγές: Scopus / Google Scholar, ενημέρωση 12/2020)
 • Scopus Author Identifier: 54680536900
 • ORCid: orcid.org/0000-0003-4030-2241

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικράς Ασίας 75 (ΓΟΥΔΗ), Τ.Κ. 11527, Αθήνα 

Γραφείο: Κτήριο 05, 1ος Όρ. (Εργ. Ιατρικής Φυσικής)
Τηλ: 210 7462442 - Email: elepappas[at]phys[dot]uoa[dot]gr