ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΦ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCISIVE

Το ΕΙΦ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα INCISIVE, που έχει ως στόχο την βελτίωση της διάγνωσης και πρόγνωσης καρκίνου με Τεχνητή Νοημοσύνη και δεδομένα μεγάλης κλίμακας (Big Data)

Ιστοσελίδα έργου: https://incisive-project.eu/

Περιγραφή Έργου