Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

ΧΩΡΟΙ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής βρίσκεται στο campus της Ιατρικής Σχολής, κτήριο 5. Διαθέτει δύο αίθουσες εργαστηρίων, μία αίθουσα διδασκαλίας, μια αίθουσα  χειρουργικής προσομοίωσης και γραφεία για το προσωπικό του εργαστηρίου