ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα επεξεργασίας των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων & διδασκόντων για το  Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, για τα μαθήματα:

Ιατρική Φυσική στην Ιατρική, Βιοφυσικής στην Νοσηλευτική, Ιατρικής Πληροφορικής στην Ιατρική και Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα από τη σελίδα "Αξιολόγηση"