ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα επεξεργασίας των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων & διδασκόντων για το  Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, για το Μάθημα

"Ιατρική Φυσική" στην Ιατρική

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα από τη σελίδα "Αξιολόγηση"